Verotuksen muutoksia 2023

Alla olevalle artikkelille on kerätty muutamia keskeisiä vuodelle 2023 tulevia verotuksen muutoksia.
Osa muutoksista on lakialoitteita tai hallituksen esityksiä, joita ei ole vielä käsitelty eduskunnassa. Verottajan sivuilla näkyvää uutista aiheesta päivitetään vuoden 2022 loppuun saakka. Linkki uutiseen artikkelin lopussa.

Matkakustannuksien korvaukset vuodelle 2023

Kilometrikorvaus henkilöautolla tulee olemaan 53 senttiä/kilometri.
Päivärahakorvauksia tulee kokopäivärahan (yli 10 tuntia) osalta olemaan 48 euroa /vrk
ja osapäiväraha (yli 6 tuntia) 22 euroa/vrk.
Ateriakorvauksen määrä yhtä ateriaa kohden on 12 euroa.

Peitelty osingonjako

Aikaisemmin peitellyn osingonjaon on katsottu olevan 75% veronalaista ansiotuloa.
1.1.2023 alkaen tämä tulee kiristymään ja jatkossa peitelty osingonjako tulee olemaan 100% veronalaista tuloa.

Uusi T&K vähennys

Lakialoitteessa ehdotetaan säädettäväksi yrityksillä uusi verokannustin, joka koskisi tukimus- ja kehitystoimintaa.
Kyseessä olisi tutkimus- ja kehitystoimintaan suunnattu yhdistelmävähennys, joka koostuisi tutkimusmenojen määrän kasvuun perustuvasta yleisestä lisävähennyksestä, sekä menojen määrän kasvuun perustuvasta ylimääräisestä lisävähennyksestä.
Yleistä lisävähennystä sovellettaisiin 1.1.2023 alkaen.
Valtiovarainvaliokunta on ehdottanut eduskunnalle lakialoitteen hyväksymistä.

Korotetut poistot saavat jatkoa

Koneiden ja laitteiden korotetut poistot saavat jatkoa verovuosille 2024 ja 2025.
Normaalin 25% enimmäispoiston sijaan yritys voi tehdä tuloverotuksessa ns. korotetun poiston, jonka enimmäismäärä on 50%.Uutista päivitetään verohallinnon sivustolla. Lisää aiheesta tämän linkin takaa.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2022/verotuksen-muutoksia-2023/

Back to top