Verohallinnon tehostettu valvonta keväällä 2023

Näitä aloja Verohallinto valvoo tehostetusti keväällä 2023

Ravintola-ala
Kevään aikana Verohallinto tekee satoja verotarkastuksia eri puolella Suomea sijaitseviin pieniin ja keskisuuriin ruokaravintoloihin.
Huomioita aiotaan kiinnittää erityisesti esimerkiksi pimeisiin palkanmaksuihin ja sosiaalitukiin sekä ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöistä muille viranomaisille.

Sote-ala
Ravintola-alan lisäksi arvonlisäverotuksen näkökulmasta Verohallinto on kiinnostunut sote-alasta. Alalle on tullut uusia yrityksiä paljon viime vuosien aikana ja Verohallinon ohjaus- ja valvontajohtajan mukaan alalla on usein epäselvää, mikä palvelu on arvonlisäverollista ja mikä  verotonta.

Muu kokonaan tai osittain arvonlisäveroton toiminta
Näiden lisäksi valvontaa kohdennetaan vuonna 2023 sellaisille toimialoille, joissa toiminta on kokonaan tai osittain arvonllisäverotonta. Tällaisia ovat esimerkiksi finanssi ja koulutustoimialat.

Yksityishenkilöt
Yksityishenkilöiden osalta verohallinto on tänä vuonna kiinnostunut erityisesti virtuaalivaluuttojen myyntivoitoista, some näkyvyydestä saaduista tuloista sekä erilaisten alustojen saaduista tuloista, kuten ruoka- tai tavaralähettinä toimimisesta tai asunnon lyhytaikaisesta vuokraamisesta saaduista tuloista.

Back to top