Kotitalousvähennyksen ilmoittaminen asiakkaan puolesta

Tekeekö yrityksesi kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä? Nyt voit ilmoittaa vähennystiedot Verohallinnolle asiakkaasi puolesta

Verohallinto on avannut rajapinnan, jonka kautta kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä tekevät yritykset voivat ilmoittaa kotitalousvähennykseen tarvittavat tiedot asiakkaidensa puolesta. 
Verohallinnon reaaliaikaisten rajapintojen eli apien avulla verotusta koskeva tieto siirtyy automaattisesti Verohallinnon ja muiden toimijoiden järjestelmien välillä.

Uusi kotitalousvähennysrajapinta on suuri helpotus esimerkiksi ikääntyville, joiden ei tämän ansiosta tarvitse huolehtia kotitalousvähennyksen ilmoittamisesta itse, vaan työn tehnyt yritys voi hoitaa sen heidän puolestaan.

Kotitalousvähennyksien käyttö on kasvanut kaikissa ikäluokissa. Eniten vähennetään asunnon kunnossapito- ja perusparannustöistä aiheutuneita kustannuksia, mutta vanhimmissa ikäluokissa kotitalous ja hoiva- tai hoitotyö nousevat näiden rinnalle.

Yrityksen ja asiakkaan täytyy erikseen keskenään sopia kotitalousvähennystietojen ilmoittamisesta.
Ilmoittamista varten yritys tarvitsee asiakkaalta samat tiedot, mitä asiakas itse antaisi Verohallinnolle vähennystä hakiessaan. Näihin kuuluvat esimerkiksi se, onko työ tehty asiakkaan omassa tai esimerkiksi vanehmpien asunnossa ja onko kustannukset jaettu useamman henkilön kesken.

Yritys voi ilmoittaa uuden rajapinnan kautta kotitalousvähennystä työstä, jonka lasku tai palkka on maksettu vuoden 2023 puolella. Viime vuonna maksettua työtä ei siis voi ilmoittaa rajapinnan kautta.

Yrityksen rajapinnan kautta ilmoittama kotitalousvähennys näkyy asiakkaan tiedoissa OmaVerossa ja vähennys menee myös suoraan asiakkaan kevään 2024 esitäytetylle veroilmoitukselle. Jos asiakas haluaa hyödyntää kotitalousvähennystä välittömästi, kannattaa tehdä uusi verokortti, jossa vähennys on huomioitu.

Lähde ja linkki: tekeeko-yrityksesi-kotitalousvahennykseen-oikeuttavaa-tyota-nyt-voit-ilmoittaa-vahennystiedot-verohallinnolle-asiakkaasi-puolesta

Back to top