Hallituksessa esitetyt verolinjaukset tiivistetysti

Uuden hallituksen hallitusohjelma julkaistiin 16. kesäkuuta. Alla olevaan artikkeliin on koottuna ohjelmassa mainittuja merkittävimpiä verotukseen ja yritysten talouteen vaikuttavia muutoksia.

Verosuunnitelmat tiivistettynä:

-Arvonlisäveron alinta 10 prosentin verokantaa suunnitellaan nostettavan 14 verokantaan. Muutoksen arvioidaan lisäävän valtion verotuottoja noin 200 miljoonalla eurolla vuodessa. 10 prosentin verokantaan jäisivät sanoma- ja aikakauslehtien myyn
ti

-Matkakuluvähennyksen omavastuun asteittainen nosto nykyisestä 750 eurosta 900 euroon

-Listaamattomien yritysten osinkoverotus ja yrittäjävähennys säilyvät ennallaan. Pääomatuloveron prosentteihin ei tehdä muutoksia

-Perintöveron maksuaika pidennetään 10 vuoteen

-Ansiotuloverotusta kevennetään pieni- ja keskituloisiin kohdistuvilla veronalennuksilla, joiden vaikutus verotuottoihin on arvioitu 405 miljoonaan euroon

-Hallitus toteuttaa kiinteistöverotuksen uudistuksen, jolla pyritään korjaamaan verotusarvojen ja käypien arvojen eriytymistä. Maapohjan kiinteistöveron alaraja nostetaan 1,3 prosenttiin, jonka vaikutus verotuottoihin on arvioitu olevan 110 miljoonaan euroa

Lähteet ja linkit: taloushallintoliito.fi, vero.fi, valtioneuvosto.fi

Back to top