Polttoaineiden valmisteveroa kevennetään ja ajoneuvoveron perusveroa alennetaan

Polttoaineveron lasku tulisi voimaan vuoden 2024 alussa

Esityksellä nestemäisten polttoaineiden valmisteverolain muuttamisesta alennettaisiin liikennepolttoaineiden valmisteverotusta vuoden 2024 alusta kompensoimaan hallitusohjelman mukaisesta jakeluvelvoitteen nousu urasta syntyvää hinnannousua kehyskaudella.

Valmisteveron kevennys olisi bensiinille ja sitä korvaaville tuotteille keskimäärin 3,5 senttiä litralta ja dieselille ja sitä korvaaville polttoaineille keskimäärin 4,0 senttiä litralta. Valmisteveron alennuksen arvioidaan alentavan bensiinin arvonlisäverollista pumppuhintaa noin 4,4 senttiä litralta ja dieselin arvonlisäverollista pumppuhintaa noin 4,9 senttiä litralta.

Lakia on ehdotettu tulemaan voimaan 1.1.2024.


Ajoneuvoveron perusveron kevennys kohdistuisi vanhempiin autoihin.

Esityksellä ajoneuvoverolain muuttamisesta kevennettäisiin henkilö- ja pakettiautoilta vuosittain kannettavaa ajoneuvoveron perusveroa.

Verokevennyksellä alennettaisiin maltillisesti keski- ja suuripäästöisten autojen verorasitusta, sillä erityosesti näiden autojen käyttökustannukset ovat nousseet polttoaineen hinnan kohoamisen myötä.

Perusveron alennus pyritään painottamaan alemman tulotason kotitalouksien käytössä oleviin vamhempiin autoihin. Kohteena olevien autojen vuosittainen ajoneuvovero kevenisi keskimäärin noin 28 euroa vuodessa ja suurimmillaan 52 euroa vuodessa.

Pääsääntöisesti vuoden 2017 jälkeen ensirekisteröityjen autojen verotus ei muuttuisi. Ajoneuvoveron kevennyksen kohdentamisella erityisesti vanhoihin autoihin arvioidaan olevan korkeintaan vähäinen liikenteen hiilidioksidipäästöjä lisäävä vaikutus, mutta kevennyksellä on myönteisiä vaikutuksia pieni- ja keskituloisten taloudelliseen asemaan verrattuna muihin toteutusvaihtoehtoihin.

Perusveroa kannettaisiin uusien veroperusteiden mukaan 1.1.2025 lähtien. Uusien veroperusteiden mukaista veroa sisältäviä verolippuja lähetettäisiin kuitenkin jo tammikuusta 2024 alkaen.

Back to top