Yrityshaastattelussa: Salpausselän Terveys Oy

Salpausselän Terveys Oy on kotimainen, lahtelaisomisteinen yritys, joka tarjoaa työterveyshuoltopalveluja yrityksille sekä yleislääkäri-, hoitaja-, fysioterapia- ja laboratoriopalveluja Päijät-Hämeessä ja sen lähialueilla. Yrityksen henkilöstöllä on pitkäaikainen ja vankka kokemus työterveyshuoltopalveluiden parissa toimimisesta.

Näillä saatesanoilla kerrotaan yrityksestä Salpausselän Terveys Oy:n kotisivuilla.

Haimme loppukesästä yritystoiminnan esittelystä kiinnostuneita asiakkaita haastateltavaksi. Muutamien yhteydenottojen seurauksena saimmekin kunnian toteuttaa haastattelun Riikka Mattilan kanssa, joka johtaa lahtelaista, melko uutta, mutta siitäkin huolimatta hyvin vauhtiin päässyttä yritystä Salpausselän Terveys Oy.

Alla olevasta haastattelusta pääset lukemaan Riikan kertomuksen hänen matkastaan Salpausselän Terveys Oy:n yrittäjäksi.

Mukavaa lukuhetkeä!

Riikka Mattila, lääketieteen tohtori, työterveyshuollon erikoislääkäri ja Salpausselän Terveys Oy:n toimitusjohtaja.

Olen Riikka Mattila, 55-vuotias lääketieteen tohtori, työterveyshuollon erikoislääkäri ja toimitusjohtaja Salpausselän Terveys Oy:ssä. Takanani minulla on pitkä 30 vuoden kokemus terveydenhuoltoalalla, ensin enemmänkin kuntoutuksen puolella ja sittemmin työterveyshuollossa. Erilaisissa terveydenhuollon johtotehtävissä olen toiminut aina vuodesta 1997 lähtien. Nykyinen työni Salpausselän Terveyden omistajana, toimitusjohtajana ja vastuulääkärinä on itselleni unelmieni täyttymys. 

Ennen Salpausselän Terveyden aikaa työskentelin Isku konsernissa vetäen siellä työterveyshuoltopalveluja tuottavaa yhtiötä, Apila Terveys Oy:tä. Tuo työjakso kesti reilun 10 vuotta ja sinä aikana kasvatimme Apila Terveyttä alun perin yhden asiakkaan työterveyshuollosta >600 asiakasyrityksen työterveyshuoltokumppaniksi. 

Apila Terveyden tie kuitenkin loppui yrityksen myyntiin isolle valtakunnalliselle terveyspalveluketjulle. Siinä vaiheessa hyppäsin itse pois kelkasta ja varsin lyhyen harkinta-ajan jälkeen perustin Salpausselän Terveys Oy:n.

Aluksi olimme puhtaasti perheyritys, sillä itseni lisäksi yrityksen omistajina ovat mieheni, silmätautien erikoislääkäri Jukka Mattila ja pienellä osuudella myös kaksi poikaamme, Santeri ja Artturi Mattila. Sittemmin on omistajien joukkoon liittynyt myös meillä työskentelevä työterveyshuollon erikoislääkäri Satu Nevalainen.

Salpausselän Terveyden toiminnan keskiössä on työterveyshuolto. Lisääntyvästi kuitenkin myös yksityisvastaanottopalvelut ovat ottaneet omaa osuuttaan. Tarjoamme siis työterveyshuoltopalveluja paikallisille yrityksille, sekä isoille että pienille. Suurin asiakkaamme on >500 työntekijän yritys ja toisessa ääripäässä ovat yksityisyrittäjät. 

Yksityisasiakkaille tarjoamme lisäksi yleislääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja fysioterapeutin palveluja. Lisäksi tarjontaamme kuuluvat mm. laboratoriopalvelut, uniapneatutkimukset, muistitutkimukset ja Firstbeat-hyvinvointianalyysit.

Salapausselän Terveyden työporukkaa.

Meillä työskentelee ihan huippu porukka. Valtaosa henkilöstöstämme on entisiä Apilantyöntekijöitä. Tunnemme siten toisemme jo vuosien takaa ja yhteistyössä tarjoammeasiakkaillemme laadukasta, joustavaa ja ammattitaitoista palvelua, aina hymyssä suin.

Tavoitteemme on olla asiakkaillemme kasvollinen kumppani. Yritysyhteistyössä meille onensiarvoisen tärkeää että olemme asiakkaidemme tavoitettavissa, pystymme vastaamaanasiakasyritystemme tarpeisiin joustavasti ja tuomme asiakasyrityksillemme sitä lisäarvoa jota työterveyshuollolta tarvitsevat.

Yrityksemme on kasvanut melkoisen hurjaa vauhtia ja näkymät ovat hyvät. Paikallisetajankohtaiset muutokset työterveyshuollon rintamalla vaikuttavat meihinkin ihan päivittäin.

Jalat on kuitenkin pidettävä tiukasti maassa. 

Tavoitteemme on kasvaa Päijät-Hämeessä yritysten ykkösvaihtoehdoksi työterveyshuoltopalveluiden tuottajana ja toisaalta myös joustavaksi ja helposti lähestyttäväksi kumppaniksi yksityisasiakkaille (ei lapsipotilaita). 

Arvioimme jatkuvasti omaa toimintaamme ja pyrimme kehittymään paikallisia tarpeita huomioiden.

Ensi vuoden alussa mieheni Jukka aloittaa meillä silmälääkärin vastaanottotoiminnan parina päivänä viikossa ja sen uskon laajentavan asiakaskuntaamme mukavasti.

Yritystä käynnistellessäni pohdin kovasti mistä saisin hyvän luotettavan ja asiantuntevan tilitoimistokumppanin. Itselleni oli ja on edelleenkin tärkeää, että saan tilitoimistolta luotettavaa apua ja tukea taloushallinnon asioissa. Ihan sattumanvaraisesti kontaktoin useampaakin tilitoimistoa ja kävin heitä tapaamassa. 

Jotenkin jo ensi tapaaminen Kapun ja Hannan kanssa sai minut vakuuttuneeksi, että voisivat olla minulle juuri sellainen kumppani jota hain. Niinpä lähdin sitten Euroaccountin asiakkaaksi enkä sitä päätöstä ole kertaakaan katunut. Heiltä olen aina saanut sitä apua mitä olen tarvinnut, myös kaikkiin niihin tyhmiin kysymyksiini. Yhteistyö Euroaccountin kanssa on ollut helppoa, joustavaa ja luotettavaa. Euroaccountin tuella on turvallista jatkaa tätä yrittäjyyden matkaa.

Yrityksemme arvot, aito kumppanuus, joustavuus, paikallisuus, positiivisuus ja kustannustehokkuus kuvaavat mielestäni hyvin toimintaamme ja pyrimme joka ikinen päivä olemaan arvojemme arvoisia. Työterveyshuollon sloganimme: ”Paikallista työterveyshuoltoa lähellä asiakasta Salpausselän harjujen kupeessa” kuvastaa mielestäni hyvin myös tapaamme toimia.

Poiketkaahan käymään, 

meidät löytää Lahden keskustasta Rauhankatu 10 ja

Nastolan Rakokivestä Laturintie 1

verkosta osoitteella www.salpausselanterveys.fi ja 

puhelimitse numerosta 020 730 8670. 

Meille voi myös laittaa viestiä sähköpostilla asiakaspalvelu@salpausselanterveys.fi.

Mukavaa loppuvuotta toivottaen,

Riikka Mattila

Peitelty osinko kokonaan veronalaista tuloa

Verohallinto on julkaissut 20.9.2023 päivätyn ohjeen koskien peiteltyä osinkoa.

Pääset lukemaan ohjeistuksen tästä linkistä.

Aikaisempaan saman nimiseen ohjeeseen verrattuna lukua, joka käsittelee osakkaan yksityismenoja, on päivitetty (luku 5.2.2). 


Lukuun on lisätty kannanotto tilanteesta, jossa yhtiön maksamat osakkaan yksityistalouden menot liittyvät osakkaan tulonhankkimistoimintaan:

”Jos yhtiö on maksanyt osakkaan puolesta sellaisia menoja, jotka liittyvät osakkaan tulonhankkimistoimintaan, osakas saa vähentää peitellyn osingon määrän tulonhankkimiskuluna samalla tavalla kuin osakas olisi itse maksanut menon. Osakas saa edellä mainitussa tilanteessa vähentää tulonhankkimiskuluna koko peitellyn osingon määrän riippumatta siitä, onko peitelty osinko ollut kokonaan vai osittain veronalaista. Ennen verovuotta 2023 peitellystä osingosta 25 prosenttia oli pääsääntöisesti verovapaata.”

Peitellyn osingon verotusta koskevat säädökset muuttuivat 1.1.2023.
Siitä alkaen peitelty osinko on katsottu olevan kokonaan osakkaan veronalaista tuloa.
Aiemmin peitelty osingonjako katsottiin 75% veronalaiseksi ansiotuloksi.

Esimerkkitapauksia:
Yritys maksaa henkilöauton kulut, jota yrittäjä käyttää itse, mutta yrittäjä ei ole ottanut autoetua

-Osakas myy yhtiölle omaisuutta ylihintaan

-Yhtiö ottaa osakkaalta ylikorkoista lainaa

Polttoaineiden valmisteveroa kevennetään ja ajoneuvoveron perusveroa alennetaan

Polttoaineveron lasku tulisi voimaan vuoden 2024 alussa

Esityksellä nestemäisten polttoaineiden valmisteverolain muuttamisesta alennettaisiin liikennepolttoaineiden valmisteverotusta vuoden 2024 alusta kompensoimaan hallitusohjelman mukaisesta jakeluvelvoitteen nousu urasta syntyvää hinnannousua kehyskaudella.

Valmisteveron kevennys olisi bensiinille ja sitä korvaaville tuotteille keskimäärin 3,5 senttiä litralta ja dieselille ja sitä korvaaville polttoaineille keskimäärin 4,0 senttiä litralta. Valmisteveron alennuksen arvioidaan alentavan bensiinin arvonlisäverollista pumppuhintaa noin 4,4 senttiä litralta ja dieselin arvonlisäverollista pumppuhintaa noin 4,9 senttiä litralta.

Lakia on ehdotettu tulemaan voimaan 1.1.2024.


Ajoneuvoveron perusveron kevennys kohdistuisi vanhempiin autoihin.

Esityksellä ajoneuvoverolain muuttamisesta kevennettäisiin henkilö- ja pakettiautoilta vuosittain kannettavaa ajoneuvoveron perusveroa.

Verokevennyksellä alennettaisiin maltillisesti keski- ja suuripäästöisten autojen verorasitusta, sillä erityosesti näiden autojen käyttökustannukset ovat nousseet polttoaineen hinnan kohoamisen myötä.

Perusveron alennus pyritään painottamaan alemman tulotason kotitalouksien käytössä oleviin vamhempiin autoihin. Kohteena olevien autojen vuosittainen ajoneuvovero kevenisi keskimäärin noin 28 euroa vuodessa ja suurimmillaan 52 euroa vuodessa.

Pääsääntöisesti vuoden 2017 jälkeen ensirekisteröityjen autojen verotus ei muuttuisi. Ajoneuvoveron kevennyksen kohdentamisella erityisesti vanhoihin autoihin arvioidaan olevan korkeintaan vähäinen liikenteen hiilidioksidipäästöjä lisäävä vaikutus, mutta kevennyksellä on myönteisiä vaikutuksia pieni- ja keskituloisten taloudelliseen asemaan verrattuna muihin toteutusvaihtoehtoihin.

Perusveroa kannettaisiin uusien veroperusteiden mukaan 1.1.2025 lähtien. Uusien veroperusteiden mukaista veroa sisältäviä verolippuja lähetettäisiin kuitenkin jo tammikuusta 2024 alkaen.

Hallituksessa esitetyt verolinjaukset tiivistetysti

Uuden hallituksen hallitusohjelma julkaistiin 16. kesäkuuta. Alla olevaan artikkeliin on koottuna ohjelmassa mainittuja merkittävimpiä verotukseen ja yritysten talouteen vaikuttavia muutoksia.

Verosuunnitelmat tiivistettynä:

-Arvonlisäveron alinta 10 prosentin verokantaa suunnitellaan nostettavan 14 verokantaan. Muutoksen arvioidaan lisäävän valtion verotuottoja noin 200 miljoonalla eurolla vuodessa. 10 prosentin verokantaan jäisivät sanoma- ja aikakauslehtien myyn
ti

-Matkakuluvähennyksen omavastuun asteittainen nosto nykyisestä 750 eurosta 900 euroon

-Listaamattomien yritysten osinkoverotus ja yrittäjävähennys säilyvät ennallaan. Pääomatuloveron prosentteihin ei tehdä muutoksia

-Perintöveron maksuaika pidennetään 10 vuoteen

-Ansiotuloverotusta kevennetään pieni- ja keskituloisiin kohdistuvilla veronalennuksilla, joiden vaikutus verotuottoihin on arvioitu 405 miljoonaan euroon

-Hallitus toteuttaa kiinteistöverotuksen uudistuksen, jolla pyritään korjaamaan verotusarvojen ja käypien arvojen eriytymistä. Maapohjan kiinteistöveron alaraja nostetaan 1,3 prosenttiin, jonka vaikutus verotuottoihin on arvioitu olevan 110 miljoonaan euroa

Lähteet ja linkit: taloushallintoliito.fi, vero.fi, valtioneuvosto.fi

Kotitalousvähennyksen ilmoittaminen asiakkaan puolesta

Tekeekö yrityksesi kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä? Nyt voit ilmoittaa vähennystiedot Verohallinnolle asiakkaasi puolesta

Verohallinto on avannut rajapinnan, jonka kautta kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä tekevät yritykset voivat ilmoittaa kotitalousvähennykseen tarvittavat tiedot asiakkaidensa puolesta. 
Verohallinnon reaaliaikaisten rajapintojen eli apien avulla verotusta koskeva tieto siirtyy automaattisesti Verohallinnon ja muiden toimijoiden järjestelmien välillä.

Uusi kotitalousvähennysrajapinta on suuri helpotus esimerkiksi ikääntyville, joiden ei tämän ansiosta tarvitse huolehtia kotitalousvähennyksen ilmoittamisesta itse, vaan työn tehnyt yritys voi hoitaa sen heidän puolestaan.

Kotitalousvähennyksien käyttö on kasvanut kaikissa ikäluokissa. Eniten vähennetään asunnon kunnossapito- ja perusparannustöistä aiheutuneita kustannuksia, mutta vanhimmissa ikäluokissa kotitalous ja hoiva- tai hoitotyö nousevat näiden rinnalle.

Yrityksen ja asiakkaan täytyy erikseen keskenään sopia kotitalousvähennystietojen ilmoittamisesta.
Ilmoittamista varten yritys tarvitsee asiakkaalta samat tiedot, mitä asiakas itse antaisi Verohallinnolle vähennystä hakiessaan. Näihin kuuluvat esimerkiksi se, onko työ tehty asiakkaan omassa tai esimerkiksi vanehmpien asunnossa ja onko kustannukset jaettu useamman henkilön kesken.

Yritys voi ilmoittaa uuden rajapinnan kautta kotitalousvähennystä työstä, jonka lasku tai palkka on maksettu vuoden 2023 puolella. Viime vuonna maksettua työtä ei siis voi ilmoittaa rajapinnan kautta.

Yrityksen rajapinnan kautta ilmoittama kotitalousvähennys näkyy asiakkaan tiedoissa OmaVerossa ja vähennys menee myös suoraan asiakkaan kevään 2024 esitäytetylle veroilmoitukselle. Jos asiakas haluaa hyödyntää kotitalousvähennystä välittömästi, kannattaa tehdä uusi verokortti, jossa vähennys on huomioitu.

Lähde ja linkki: tekeeko-yrityksesi-kotitalousvahennykseen-oikeuttavaa-tyota-nyt-voit-ilmoittaa-vahennystiedot-verohallinnolle-asiakkaasi-puolesta

Verohallinnon tehostettu valvonta keväällä 2023

Näitä aloja Verohallinto valvoo tehostetusti keväällä 2023

Ravintola-ala
Kevään aikana Verohallinto tekee satoja verotarkastuksia eri puolella Suomea sijaitseviin pieniin ja keskisuuriin ruokaravintoloihin.
Huomioita aiotaan kiinnittää erityisesti esimerkiksi pimeisiin palkanmaksuihin ja sosiaalitukiin sekä ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöistä muille viranomaisille.

Sote-ala
Ravintola-alan lisäksi arvonlisäverotuksen näkökulmasta Verohallinto on kiinnostunut sote-alasta. Alalle on tullut uusia yrityksiä paljon viime vuosien aikana ja Verohallinon ohjaus- ja valvontajohtajan mukaan alalla on usein epäselvää, mikä palvelu on arvonlisäverollista ja mikä  verotonta.

Muu kokonaan tai osittain arvonlisäveroton toiminta
Näiden lisäksi valvontaa kohdennetaan vuonna 2023 sellaisille toimialoille, joissa toiminta on kokonaan tai osittain arvonllisäverotonta. Tällaisia ovat esimerkiksi finanssi ja koulutustoimialat.

Yksityishenkilöt
Yksityishenkilöiden osalta verohallinto on tänä vuonna kiinnostunut erityisesti virtuaalivaluuttojen myyntivoitoista, some näkyvyydestä saaduista tuloista sekä erilaisten alustojen saaduista tuloista, kuten ruoka- tai tavaralähettinä toimimisesta tai asunnon lyhytaikaisesta vuokraamisesta saaduista tuloista.

Verotuksen muutoksia 2023

Alla olevalle artikkelille on kerätty muutamia keskeisiä vuodelle 2023 tulevia verotuksen muutoksia.
Osa muutoksista on lakialoitteita tai hallituksen esityksiä, joita ei ole vielä käsitelty eduskunnassa. Verottajan sivuilla näkyvää uutista aiheesta päivitetään vuoden 2022 loppuun saakka. Linkki uutiseen artikkelin lopussa.

Matkakustannuksien korvaukset vuodelle 2023

Kilometrikorvaus henkilöautolla tulee olemaan 53 senttiä/kilometri.
Päivärahakorvauksia tulee kokopäivärahan (yli 10 tuntia) osalta olemaan 48 euroa /vrk
ja osapäiväraha (yli 6 tuntia) 22 euroa/vrk.
Ateriakorvauksen määrä yhtä ateriaa kohden on 12 euroa.

Peitelty osingonjako

Aikaisemmin peitellyn osingonjaon on katsottu olevan 75% veronalaista ansiotuloa.
1.1.2023 alkaen tämä tulee kiristymään ja jatkossa peitelty osingonjako tulee olemaan 100% veronalaista tuloa.

Uusi T&K vähennys

Lakialoitteessa ehdotetaan säädettäväksi yrityksillä uusi verokannustin, joka koskisi tukimus- ja kehitystoimintaa.
Kyseessä olisi tutkimus- ja kehitystoimintaan suunnattu yhdistelmävähennys, joka koostuisi tutkimusmenojen määrän kasvuun perustuvasta yleisestä lisävähennyksestä, sekä menojen määrän kasvuun perustuvasta ylimääräisestä lisävähennyksestä.
Yleistä lisävähennystä sovellettaisiin 1.1.2023 alkaen.
Valtiovarainvaliokunta on ehdottanut eduskunnalle lakialoitteen hyväksymistä.

Korotetut poistot saavat jatkoa

Koneiden ja laitteiden korotetut poistot saavat jatkoa verovuosille 2024 ja 2025.
Normaalin 25% enimmäispoiston sijaan yritys voi tehdä tuloverotuksessa ns. korotetun poiston, jonka enimmäismäärä on 50%.Uutista päivitetään verohallinnon sivustolla. Lisää aiheesta tämän linkin takaa.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2022/verotuksen-muutoksia-2023/

Maksujärjestelyn voi uusia OmaVerossa

Verotuksen tietojärjestelmäpäivityksen jälkeen 21.11.2022 myös OmaVeroon tulee parannuksia ja uusia toiminnallisuuksia.

Päivityksen myötä henkilöt joiden maksujärjestelmät ovat rauenneet voivat itse uusia järjestelyn OmaVerossa. Uusimisen voi tehdä 10 vuorokauden kuluessa raukeamisesta, jos olet henkilö on hoitanut maksujärjestelyn puutteet kuntoon sinä aikana.

OmaVerossa tulee jatkossa näkymään tarkemmin maksujärjestelyn tietoja. Näet esimerkiksi maksujärjestelyn reaaliaikaisen tilanteen sekä listan maksuista ja kuittauksista, jotka on käytetty maksujärjestelyssäsi oleviin veroihin. Näin voit helpommin verrata tietoja maksuaikatauluusi.

Lisäksi OmaVerossa tulee näkyviin

-Lista sen aikaisista maksujärjestelyn esteistä

-Syyn, miksi maksujärjestely on rauennut

-Määrän, joka sinun täytyy maksaa, jotta maksujärjestelyn uusiminen onnistuu

Lue lisää maksujärjestelystä Verohallinnon sivuilta.

Linkki ja lähde: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/maksaminen/maksuvaikeudet/maksujarjestely/

Yrityksille suunnattu polttoainetuki

Valtiokonttorissa avautuu 1.11.2022 klo 9 hakuun polttoainetuki. Tuki on suunnattu kuljetusalan ja työkonealan yrityksille.

Polttoainetuki kompensoi helmikuussa 2022 alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua, joka oli seurausta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Tuki on tarkoitettu yrityksille, jotka harjoittavat maantiellä tapahtuva tavara- tai henkilökuljetusta sekä niille, joiden liiketoiminnassa käytetään kevyttä polttoöljyä tarvitsevia työkoneita.

Polttoainetuki koostuu kahdesta osasta: kuljetusyrityksille suunnatusta määräaikaisesta tuesta, sekä määräaikaisesta polttoainetuesta, joka kohdistuu työkoneyrityksiin.

Valtiokonttori auttaa ja ohjeistaa tuen hakemisessa. Tuen tarkemmat ehdot ja hakuohjeet löytyvät osoitteesta haepolttoainetukea.fi . Sivustolle on päivitetty tiedot tuesta, usein kysyttyjä kysymyksiä sekä laskuri, joka auttaa arvioimaan maksettavan tuen määrä.

Tuen hakuaika alkaa 1.11.2022 klo 9.00 ja jatkuu 30.11.2022 klo 16.15 asti.

Lähde ja linkki: Sttinfo.fi, valtiokonttori.fi

Verohallinto valmistautuu tehostamaan ruokaravintoloiden verovalvontaa

Ensi vuoden alussa tehostuvassa valvonnassa tarkastetaan satoja ruokaravintoloita. Asiakkaan kannattaa ravintoloissa asioidessaan välttämään käteisellä maksamista ja varmistaa, että kuitissa on tiedot ostetuista tuotteista.

Verohallinnon tiedote 5.7.2022.

Ravintoloiden valvonnassa on löytynyt viidessä vuodessa 19,5 miljoonaa euroa maksamattomia veroja ja ensi vuoden alussa tehostuvassa valvonnassa tarkastetaankin satoja ruokaravintoloita. Asiakkaita suositellaan välttämään käteisellä maksamista ja varmistamaan, että kuitissa on tiedot ostetuista tuotteista.

Verohallinto valmistautuu tekemään ensi vuoden alusta lähtien verotarkastuksia, sekä muita valtalvontatoimia satoihin ruokaravintoloihin ympäri suomea. Verohallinto tulee valitsemaan ravintolat tarkasti omien analyysiensä perusteella. Verohallinnnon tekemien riskiarvioiden osumatarkkuus on harmaan talouden torjunnassa hyvä. Viime vuonna veronkiertoa löytyi lähes kaikista yrityksistä, joiden tarkastuksessa käytettiin hyväksi maksunvälittäjiltä saatua tietoa.

Selvityksen mukaan on nähtävissä, että suurin osa veroja välttelevistä yrityksistä toimii tietoisesti ja tekee mutkikkaitakin järjestelyjä verojen maksua karttaakseen. Veroja välttelevälle ravintolalle on esimerkiksi tyypillistä, että työntekijöille maksetaan niin pientä palkkaa, että palkkatulon lisäksi työntekijöiden on mahdollista saada myös työttömyystukea.

Veroja vältteleville yrityksille on myös tavallista se, että kiertäminen jatkuu aiemmista verotarkastuksista huolimatta. Verohallinto kehottaa asiakkaita suosimaan korttimaksuja, sillä siitä jää aina jälki järjestelmiin ja helpottaa myös mahdollisten verojen kiertämisen selvittelyjä. Lisäksi asiakkaana kannattaa aina pyytää ostosta kuitti, jossa näkyy erittely ostetuista tuotteista. On tyypillistä, että asiakas saa ainoastaan maksupäätteestä tulostuvan kuitin, jossa ei näy erittelyä. Kun pyytää myös kassakoneesta tulostuvan kuitin varmistuu että ostokset kirjautuvat osaksi myyntiä, eivätkä rahat ainoastaan siirry tilille.

Lähde ja linkki verohallinnon uutiseen: https://vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/lehdistötiedotteet/2022/ravintoloiden-valvonnassa-loytynyt-viidessa-vuodessa-195-miljoonaa-euroa-maksamattomia-veroja–verohallinto-valmistautuu-tehostamaan-ruokaravintoloiden-verovalvontaa/?utm_source=Nro%2046%20-%20Verohallinto%20tehostaa%20ruokaravintoloiden%20verovalvontaa%20%2F%20Verohallinnon%20ja%20Kevan%20yhteistyö%20nopeuttanut%20eläkkeen%20verokortin%20saamista%20%2F%20Kodin%20ja%20työpaikan%20väliset%20korotetut%20matkakuluvähennykset%20voimaan%20%2F%20Uutta%20oikeuskäytäntöä&utm_medium=email&utm_campaign=

Back to top